top of page

Liderlik Gelişimi

Elemental-V Danışmanlık olarak biz liderlerin statü ve hiyerarşiden bağımsız olarak hayatlarının sorumluluğunu alan ve kendi hikayelerini yazan bireyler olduğuna inanırız. Bu bağlamda liderlik gelişimine 3 boyutta odaklanarak bütünsel (holistic) bir Liderlik Gelişimi sağlarız.

Team Meeting
 1. Bireysel Liderlik

 2. Başkalarına Liderlik Etmek

 3. İşe Liderlik Etmek

Her boyutta liderlik gelişimini sağlamak için programlar;

 

 • Sınıfiçi eğitimler

 • Fasilitasyonlar

 • Doğada çalışmalar

 • Telesınıflar

 • Webinarlar

 • Bireysel ve grup koçlukları

 • Envanter uygulamaları

 • 360 derece geribildirim çalışmaları

 • Mentorluk programları

 • Süpervizyonlar ile desteklenir.

bottom of page