top of page

İlk 90 Gün Koçluğu

İlk 90 gün Koçluğu yeni yöneticinin terfisinin ilk 90 gününde sunulur ve her biri 60 dakika sürecek şekilde 6 kez gerçekleştirilir.

Bir yönetici, yönetim basamaklarını tırmanırken liderlik stilini değiştirmeli ve liderlik becerilerini arttırmalıdır. Alt pozisyonlarda liderlik daha çok ilişkilerin yönetimi, üretim ve zamanlama ile ilgili iken üst kademede liderlik strateji, kar ve iletişimle ilgilidir.

Elemental Value.png

Yeni Yönetim rolleri hem yeni bir davranış hem de yeni entelektüel beceri gerektirir. Yeni terfi etmiş bir yöneticinin, kendisine değişikliğe uyum sağlamakta yardım edecek ve etkin şekilde liderlik yapmasını sağlayacak bir koçtan faydalanması önemlidir. Yeni görevlendirilmiş ve iyi şekilde koçluk hizmeti verilen bir yönetici tam olarak ne bilmesi gerektiğini öğrenecek ve koçluk seansları arasında kendisi için çalışılmasını sağlayan liderlik gelişim stratejilerini deneme fırsatı bulacaktır. Bu şekilde performansını geliştirirken kendine güven hissi de artacaktır.

Yeni terfi eden bir yönetici için aşağıdaki etkili liderlik alışkanlıklarını geliştirmek oldukça gereklidir:

  • Mikro yönetimden kaçınma (yeni terfi eden yöneticilerin en sık yaptığı hata)

  • Doğru işi doğru kişilere verme becerisi

  • Etkili geri bildirim sağlayabilme

  • Etkin zaman yönetimi

  • Zor kimselerle ve durumlarla kendine güvenerek yüz yüze gelebilme

  • Koçluğun önemini anlama ve uygulama

  • Personeli ile etkin şekilde iletişim kurma

  • Başkalarını etkileme becerisi

  • Kaliteyi koruma ve takımından sonuçlar elde etme

  • Uygun desteği sağlayarak takımının güçlü ve zayıf yönlerini belirleme

İlk 90 Gün Koçluğu ile amacımız “yeni terfi eden yetenekler için yönetime yumuşak bir geçiş” yapmaktır.

bottom of page