top of page

Yönetici Koçluğu

Elemental-Value, dünyanın en büyük Koçluk okulu CTI’ın Co-active® koçluk programlarının lisanslı temsilcisidir.

Bireysel koçluk hizmetlerimizde de Co-Active koçluğu ana merkezde tutarak, gerektiğinde mentorluk ve danışmanlık çalışmaları ile desteklenen süreçler tasarlamaktayız.

Profesyonel_Bireysel_Kocluk

Co-active Coaching™ programları, müşterimizin iş hayatı ve özel yaşamındaki kaliteyi artırmak için üç ana özelliği bir araya getirmektedir.

 • Doyum – Hayatın anlamını kavrama ve hayattan tatmin olma

 • Denge – Dünyaya doğru yerden bakmak, doğru seçimler yapmak ve efektif eylemlerde bulunmak.

 • Proses – Hayata ya da işe ayrılmış her anın zenginliğini tatmak,duyguları fark ederek tam anlamlı ile deneyimlemek

Koçluğu işimizin merkezine yerleştiririz, çünkü;


koçluk gerçekleşecek öğrenim ve gelişimi ve böylelikle de ilerleme performansını sağlayan bir süreçtir. Başarılı olmak için Koçun, koçluğun yer aldığı bağlama uygun çeşitli stillerin, becerilerin ve tekniklerin yanı sıra sürece ilişkin bilgi ve anlayışa da sahip olması gerekir.

Biz, çeşitli araçları kullanarak kişisel yeterlilikleri, faaliyet modelleri arasındaki ilişkiyi ve davranışı yönlendiren iç varsayımları değerlendirmekteyiz.

Koçluğu işimizin merkezine yerleştirmekte ve

 • büyüme perspektifini geliştirmek isteyen

 • stratejik düşünme, iletişim ve karar alma becerileri üzerine daha fazla odaklanan

 • azami performanslarını göstermeleri için insanlara ilham veren

 • yeni pozisyonlara ilerleyen

 • yükselen liderler olan
  yöneticilerle çalışmaktayız.

Koçluk şu şekilde çalışır:

 • Değerleri ve amaçları doğrultusunda danışanı hayatta ilerlemek için teşvik ederek.

 • Danışanın hedefine ilerlemesi için güçlü ve zayıf yönleri konusunda bilinçlenmesini sağlayarak.

 • Koçluk sadece bireysel performansı etkilemez, aynı zamanda şirket içine bir kültür getirerek kurumun uygulama kapasitesini de etkiler. Şirket koçluğunun verimliliği arttırdığı ve iş çevresinde azami performansa ulaşmak için yetenek potansiyelini açığa çıkardığı bilinmektedir.

 • Biz, danışanın sonuçlara nasıl ulaştığına, içindeki cevherleri nasıl çıkardığına, vizyon ile nasıl liderlik yaptığına ve kurumsal sistemleri nasıl geliştirdiğine odaklanırız.

 • Üretim yükümlülüğüne karşı kendini koruma ve uyumlaştırmaya karşı saldırı gibi kendini kısıtlayan stilleri ölçer ve kendini koruma, başkaların onayı için çalışma ve yüksek kontrol taktikleri ile sonuçlar elde etme gibi stilleri görürüz.

 • Şirket içerisindeki yönetimsel varlığın artmasına yardımcı oluruz.

 • Müşterilerimizi becerilerini sürekli olarak geliştirmeleri ve hedeflerine ulaşmak için gerekli olduğu takdirde gelişmeye yönelik yeni ittifaklar geliştirmesi için teşvik ederiz.

Koçluğun maddi sonuçları

 • Verimlilik

 • Kalite

 • Organizasyon gücü

 • Çalışanı elde tutma

 • Sonuç Karlılığı

Koçluğun maddi olmayan sonuçları

 • Raporlar, Paydaşlar, Eşler, Müşterilerle ilişkilerin gelişmesi

 • Gelişmiş takım çalışması

 • Artan mesleki tatmin

 • Azalan ihtilaflar

 • Artan kurumsal bağlılık

 • Artan yaşam tatmini

 • Tercihlerin bilinçli yapılması

 • İlişkilerde derinleşme ve bağların güçlenmesi

Koçluğun Yatırım Getirisi

 • Manchester’dan bir Danışmanlık Grubunun Fortune 100 yönetici çalışması koçluğun program maliyetinin neredeyse altı katı oranında bir yatırım getirisi ile sonuçlandığını ortaya çıkarmıştır.

 • Uluslararası Personel Yönetim Derneğine ait bir araştırma, koçluk eğitim ile birleştirildiğinde verimliliğin (sadece eğitimle %22 olan bu oranla karşılaştırıldığında) %88 oranında arttığını ortaya çıkarmıştır.

 • MetrixGlobal tarafından yürütülen Fortune 500 iletişim şirketleri çalışması yönetici koçluğunun %529 oranında bir yatırım getirisi ile sonuçlandığını ortaya çıkarmıştır.

 • Metropolitan Hayat Sigortası Şirketi yoğun koçluk programına katılmış olan satış elemanları arasındaki verimliliğin ortalama %35 oranında arttığını ortaya çıkarmıştır.

İlişkimiz dahilinde sözleşme yaptığımız konular

 • Amaç ve hedefler

 • Zaman çizelgesi

 • Değerlendirmeler

 • Başarı Ölçümü

 • Paydaşların Rolleri

 • Gizlilik Anlaşması

bottom of page